DE STICHTING

DOELSTELLING

De Winter-Heijnsius Stichting is een Utrechts vermogensfonds dat is opgericht in 1896 door de Utrechtse hovenier Christiaan de Winter. Het kapitaal van de stichting komt uit zijn nalatenschap en die van zijn echtgenote Geertruida Francisca Heijnsius. De stichting ondersteunt goede doelen in de gemeente Utrecht, in het bijzonder gerichte projecten en activiteiten waarmee een maatschappelijk nuttig doel wordt gediend.


BELEIDSPLAN

Het bestuur van De Winter-Heijnsius Stichting verleent aan rechtspersonen zonder winstoogmerk eenmalige bijdragen voor projecten of activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg, bestrijding misbruik van alcohol en drugs, bestrijding van werkloosheid, en op het gebied van het renoveren en conserveren van gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. Natuurlijke personen worden gesteund door het verlenen van een jaarlijkse bijdrage aan Stichting Noodhulp Utrecht.

De Winter-Heijnsius Stichting is een zuiver vermogensfonds en besteedt de opbrengsten van het vermogen bijna geheel aan de doelstelling. Klik hier voor de jaarrekening.


BESTUUR

De stichting wordt bestuurd door een College van zeven regenten, die ingezetenen zijn van de Gemeente Utrecht of één der omliggende gemeenten, aantoonbare belangstelling hebben voor en banden hebben met het maatschappelijk leven in de Gemeente Utrecht. Een der zeven regenten dient de kwaliteit te hebben van burgemeester dan wel wethouder van Utrecht en zal als regent in functie zijn zolang zij/hij deze kwaliteit bezit. De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten.


BESTUURSLEDEN 

Mevrouw Dr. A.M. de Ranitz, voorzitter

De heer H. Liersch, penningmeester

Mevrouw Drs. M.M. Wijnen, secretaris

Mevrouw Mr. J.T. Roelofs, aanvraag projecten

Mevrouw S.A.M. Dijksma

De heer Drs. M. Kortbeek

Mevrouw Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst