AANVRAAG

CRITERIA

De Winter-Heijnsius Stichting ondersteunt projecten of activiteiten (géén exploitatiekosten) van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en zeer directe omgeving. Het bestuur honoreert eenmalig kleine projecten op het gebied van:

  • jeugd- en jongerenwerk
  • ouderenzorg
  • noodhulp (alleen via Stichting Noodhulp Utrecht)
  • bestrijding misbruik alcohol en drugs
  • bestrijding werkloosheid
  • het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming.

In 2023 verwacht het bestuur aan diverse projecten circa € 60.000 toe te kennen. Per gehonoreerde aanvraag varieert dit bedrag doorgaans tussen € 1.500 en € 5.000. Onder het kopje ARCHIEF kunt u zien welke instellingen de stichting in recente jaren heeft gesteund.


AANVRAAG INDIENEN

Het bestuur beoordeelt aanvragen die zijn ingediend vóór 20 maart of vóór 6 oktober in respectievelijk de voorjaars- of najaarsvergadering. De stichting draagt niet bij aan projecten die vóór of binnen één maand na de vergadering starten.


Een aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het ingevulde aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden 
  • de bijlagen (in pdf) zoals genoemd in het aanvraagformulier

Wij verzoeken u het inschrijfformulier zeer beknopt in te vullen. Met het grote aantal aanvragen dat we ontvangen, leest het bestuur graag in enkele woorden of regels wat de kern van het project is. Bijlagen kunnen dieper op de stof ingaan en worden zorgvuldig door het bestuur gelezen.


VERVOLG

Na de bestuursvergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Het toegekende bedrag wordt overgemaakt zodra duidelijk is dat het project definitief wordt uitgevoerd. Aan de toekenning zijn enkele condities verbonden. Een project moet binnen zes maanden starten en volgens planning worden uitgevoerd. Bij afwijking hiervan moet u daarover met het bestuur overleggen.

Graag ontvangt het bestuur na afloop zowel een financiële als een inhoudelijke verantwoording. Naamsvermelding van De Winter-Heijnsius Stichting wordt op prijs gesteld. Klik hier voor logo.