Vind passende fondsen in de regio Utrecht met de Utrechtse Fondsenzoeker


Aanvraag indienen

Aanvragen graag vóór 20 maart of 6 oktober indienen om in respectievelijk de voorjaars- of najaarsvergadering behandeld te worden. De stichting draagt niet bij aan projecten die vóór of binnen één maand na de vergadering starten.


Inleiding

Organiseert uw stichting een activiteit op sociaal-maatschappelijk gebied in de stad Utrecht (of eventueel omliggende gemeenten) en ontbreken voor dit project de nodige financiële middelen? Dan kan De Winter-Heijnsius Stichting wellicht wat voor u betekenen.

Doelstelling

De Winter-Heijnsius Stichting is een Utrechts vermogensfonds dat is opgericht in 1896 door de Utrechtse hovenier Christiaan de Winter. Het kapitaal van de stichting komt uit zijn nalatenschap en die van zijn echtgenote Geertruida Francisca Heijnsius.

De stichting ondersteunt goede doelen in de gemeente Utrecht (en eventueel omliggende gemeenten), in het bijzonder gerichte projecten en activiteiten waarmee een maatschappelijk nuttig doel wordt gediend. In praktijk betekent dit het verlenen van – relatief kleine – eenmalige bijdragen aan projecten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg, noodhulp (alleen via Stichting Noodhulp Utrecht), bestrijding misbruik van alcohol en drugs, bestrijding van werkloosheid, en op het gebied van het renoveren en conserveren van gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. 

Beleidsplan

Het bestuur vergadert tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Tijdens deze vergadering besluit het bestuur natuurlijke personen en/of rechtspersonen zonder winstoogmerk te steunen met een financiële bijdrage, ter besteding aan een door het bestuur vast te stellen project.

Samenstelling bestuur

De Stichting wordt bestuurd door een College van zeven regenten, die ingezetenen zijn van de Gemeente Utrecht of één der omliggende gemeenten, aantoonbare belangstelling hebben voor en banden hebben met het maatschappelijk leven in de Gemeente Utrecht. Een der zeven regenten dient de kwaliteit te hebben van burgemeester dan wel wethouder van Utrecht en zal als regent in functie zijn zolang zij/hij deze kwaliteit bezit.