Criteria

De Winter-Heijnsius Stichting ondersteunt projecten of activiteiten (géén exploitatiekosten) van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en zeer directe omgeving. Het bestuur honoreert eenmalig kleine projecten op het gebied van: 

  • jeugd- en jongerenwerk
  • ouderenzorg 
  • noodhulp (alleen via Stichting Noodhulp Utrecht)
  • bestrijding misbruik alcohol en drugs
  • bestrijding werkloosheid
  • het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. 

In 2023 verwacht het bestuur aan diverse projecten circa € 40.000 toe te kennen. Per gehonoreerde aanvraag varieert dit bedrag doorgaans tussen € 1.500 en € 5.000. 


Aanvraag indienen

Aanvragen graag vóór 20 maart of 6 oktober indienen om in respectievelijk de voorjaars- of najaarsvergadering behandeld te worden. De stichting draagt niet bij aan projecten die vóór of binnen één maand na de vergadering starten.

U stuurt de aanvraag met bijlagen naar info@dewinterheijnsius.nl. 


Een aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen

  • het ingevulde aanvraagformulier*, hier te downloaden
  • de bijlagen (in .pdf) zoals genoemd in het aanvraagformulier

* Wij verzoeken u het inschrijfformulier zeer beknopt in te vullen. Met het grote aantal aanvragen dat we ontvangen, leest het bestuur graag in enkele woorden of regels wat de kern van het project is. Bijlagen dienen om dieper op de stof in te gaan en worden eveneens zorgvuldig door het bestuur gelezen.

Vervolg

Na de bestuursvergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Het toegekende bedrag wordt overgemaakt zodra het duidelijk is dat het project definitief wordt uitgevoerd. Aan de toekenning worden enkele condities verbonden. Een project moet binnen zes maanden starten en volgens planning worden uitgevoerd. Bij afwijking hiervan moet daarover met het bestuur worden overlegd.

Graag ontvangt het bestuur na afloop zowel een financiële als een inhoudelijke verantwoording. Naamsvermelding van De Winter-Heijnsius Stichting wordt op prijs gesteld. Klik hier voor logo.

Test