Criteria

De Winter-Heijnsius Stichting ondersteunt projecten of activiteiten (géén exploitatiekosten) van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en zeer directe omgeving. Het bestuur honoreert eenmalig kleine projecten op het gebied van: 

  • jeugd- en jongerenwerk,
  • ouderenzorg, 
  • noodhulp en welzijnswerk
  • het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. 

Aanvraag indienen

Aanvragen dienen voor 15 maart of voor 15 oktober te zijn ingediend om in respectievelijk de voorjaars- of najaarsvergadering behandeld te worden. 

U stuurt de aanvraag met bijlagen naar info@dewinterheijnsius.nl. 

Een aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen

  • het ingevulde aanvraagformulier, hier te downloaden
  • de bijlagen (in .pdf) zoals genoemd in het aanvraagformulier

Na de bestuursvergadering ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Het toegekende bedrag wordt overgemaakt zodra het duidelijk is dat het project definitief wordt uitgevoerd. Aan de toekenning worden enkele condities verbonden. Een project moet binnen zes maanden starten en volgens planning worden uitgevoerd. Bij afwijking hiervan moet daarover met het bestuur worden overlegd.

Graag ontvangt het bestuur na afloop zowel een financiële als een inhoudelijke verantwoording. Naamsvermelding van De Winter-Heijnsius Stichting wordt op prijs gesteld. Klik hier voor logo.

Test